E-učenje

PHP i MySQL interakcija

 
Želiš pristup svim sekcijama?

Registracija   

ORDER BY ključna reč

Ključna reč ORDER BY se koristi za sortiranje izlaza i to u restućem redosledu po "default-u".

SELECT ime_kolone-a
FROM ime_tabele
ORDER BY ime_kolone-a ASC|DESC

Sledeći primer će uz pomoć PHP-a selektovati sve podatke iz tabele "korisnici" i sortira izlaz po koloni "Godine"

<?php
$konekcija = mysql_connect("localhost","darko","abc123");
if (!$konekcija)
{
	die('Greska: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db("mojabaza", $konekcija);

$rezultat = mysql_query("SELECT * FROM Korisnici
ORDER BY Godine");

while($red = mysql_fetch_array($rezulat))
{
	echo $red['Ime'] . " " . $red['Prezime'];
	echo "<br />";
}
?>

Ova SQL komanda daće rezultat:
Mara Maric 23
Darko Petrovic 25

Napomena: ORDER BY ključna reč se postavlja isključivo na kraju SELECT komande!