E-učenje

PHP i MySQL interakcija

 
Želiš pristup svim sekcijama?

Registracija   

WHERE uslov

WHERE uslov se koristi za selektovanje samo onih podataka koji zadovoljavaju postavljeni kriterijum. Sintaksa je:

SELECT ime_kolone-a
FROM ime_tabele
WHERE ime_kolone operator vrednost

Sledeći primer će uz pomoć PHP-a selektovati sve podatke iz tabele "korisnici" uz uslov da je u koloni "Ime" u nekom redu vrednost "Darko".

<?php
$konekcija = mysql_connect("localhost","darko","abc123");
if (!$konekcija)
{
	die('Greska: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db("mojabaza", $konekcija);

$rezultat = mysql_query("SELECT * FROM Korisnici
WHERE Ime='Darko'");

while($red = mysql_fetch_array($rezulat))
{
	echo $red['Ime'] . " " . $red['Prezime'];
	echo "<br />";
}
?>

Ova SQL komanda daće rezultat:
Darko Petrovic

Primeri WHERE klauzule:
WHERE Ime = 'Darko'
WHERE Godine > 20
WHERE Godine BETWEEN 15 AND 25
WHERE Ime = 'Darko' AND Prezime = 'Petrovic'