E-učenje

PHP i MySQL interakcija

 
Želiš pristup svim sekcijama?

Registracija   

Selektovanje podataka iz tabele baze podataka

Za selektovanje podataka iz tabele baze podataka koristimo SQL komandu SELECT.

SELECT ime_kolone-a
FROM ime_tabele;

SELECT upit je najkorišćeniji SQL upit. Pomoću SELECT-a i klauzula kao što su WHERE, GROUP BY, ORDER BY itd. precizno određujemo koje podatke želimo da "povučemo" iz baze podataka.

Sledeći primer će uz pomoć PHP-a selektovati sve podatke iz tabele "korisnici". Karakter * se koristi kada je potrebno selektovati sve podatke po određenom kriterijumu.

 
<?php
$konekcija = mysql_connect("localhost","darko","abc123");
if (!$konekcija)
{
	die('Greska: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db("mojabaza", $konekcija);

$rezultat = mysql_query("SELECT * FROM Korisnici");
while($red = mysql_fetch_array($rezultat))
{
	echo $red['Ime'] . " " . $red['Prezime'];
	echo "<br />";
}
mysql_close($konekcija);
?> 


Kratko objašnjenje PHP kôda:
- U promenljivu $rezultat smestamo rezultat unetog SQL upita
- Kroz while petlju "puštamo" funkciju mysql_fetch_array()
- Pomenuta fukcija učitava red po red iz tabele a na osnovu unetog SQL upita
- Sa echo prikazujemo kolone koje želimo da prikažemo
- Kao što vidite, u ispisu možete koristiti i HTML tagove.