E-učenje

PHP i MySQL interakcija

 
Želiš pristup svim sekcijama?

Registracija  



 

Ubacivanje podataka u tabelu baze podataka

Za kreiranje baze podataka koristimo SQL komandu INSERT.

INSERT INTO ime_tabele (kolona1, kolona2, kolona 3,...)
VALUES (vrednost1, vrednost2, vrednost3,...);

Sledeći primer će uz pomoć PHP-a dodati 2 nova reda u tabelu "korisnici".

              
<?php
$konekcija = mysql_connect("localhost","darko","abc123");
if (!$konekcija)
{
	die('Greska: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db("mojabaza", $konekcija);

mysql_query("INSERT INTO Korisnici (Ime, Prezime, Godine)
VALUES ('Darko', 'Petrovic', '25')");

mysql_query("INSERT INTO Korisnici (Ime, Prezime, Godine) 
VALUES ('Mara', 'Maric', '23')");
mysql_close($konekcija);
?>


Kratko objašnjenje PHP kôda:
- Nakon uspostavljene konekcije i selektovanja baze, SQL komandom INSERT ubacujemo podatke u tebelu
- Sada smo u mysql_query() funkciju direktno ubacili SQL upit.