E-učenje

HTML - Maternji jezik Interneta

 
Želiš pristup svim sekcijama?

Registracija  


Nastavne oblasti

USKORO!
 

1.0. Uvod

Kao što sam već napisao, HTML je maternji jezik Interneta. Ukoliko i Vi želite da naučite da kreirate web prezentacije, HTML je nezaobilazna karika u lancu web programskij jezika i alata. Skraćenica HTML važi za Hyper Text Markup Language. Iz naziva vidimo da se radi o markerskom jeziku koji se sastoji iz markerskih tagova koji opisuju web prezentaciju.

1.1. HTML tagovi

  • HTML tagovi su rezervisane reči okružene uglastim zagradama kao na primer <html>
  • HTML obično dolaze u parovima na primer <b> i </b>
  • Prvi tag u paru zove se početni tag, dok je drugi završni tag

1.2. HTML Dokumenti = Web stranice

  • HTML dokumenti opisuju Web stranice
  • HTML dokumenti sadrže HTML tagove i običan tekst
  • Svrha Internet brovsera (npr. Internet Explorer-a ili Firefox-a) je da pročita HTML dokumente i prikaže ih kao Web stranice. Brovser ne pokazuje HTML tagove, ali koristi tagove da intrepretira sadržaj stranice: